Garantii si politica de returnare

Garanții și politică de returnare

 
Garanția legală se oferă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate, care transpune în dreptul român Directiva 1999/44/EC și nu limitează, ignoră sau restricționează direct sau indirect drepturile legale și interesele legitime ale cumpărătorului, așa cum sunt prevăzute de lege.
Garanția este valabilă când piesele se montează într-un service autorizat de către Registrul Auto Român(R.A.R)
Termenul maxim de remediare a garanției este de 20 zile calendaristice și începe de la dată la care unitatea specializată a luat la cunoștință de deficiențele reclamate de consumator. Această dată coincide cu dată la care produsul reclamat defect, însoțit de cererea de solicitare a garanției, a fost recepționat efectiv de către unitatea specializată.

Se acordă garanție pentru produsele comercializatre de către SC AGRICULTURE DYNAMICS SRL după cum urmează;
-      12 luni de la dată facturării pentru piese noi
-      30 de zile de la dată facturării pentru piese second hand sau din dezmembrări

SC AGRICULTURE DYNAMICS SRL nu își asumă responsabilitatea garanitiei în următoarele cazuri;
-      Piesă nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. pentru tipul de manoperă executată
-      Piesă nu a fost montată corespunzător sau a fost montată împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate
-      Piesă a fost folosită în alte scopuri decât cele indicate de producător
-      Piesă nu a fost identificată corect datorită prezentării a unor date eronate de către Cumpărător sau nu a fost comparată la montaj cu piesă de înlocuit
-      Piesă s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a utilajului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului utilajului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările și reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător
-      Utilajul a fost folosit în condiții necorespunzătoare
-      Utilajul a suferit un accident sau a fost supus unor factori externi, fenomene ale naturii sau de altă natură
-      Piesele prezintă urme de lovituri, îndoituri, deformări, rupturi etc.
-      Piesele prezintă o uzură normală
-      Pentru acumulatori, garanția se derulează prin service-urile agreate menționate în certificatul de garanție care însoțește fiecare acumulator.
 
Piesele de consum cum ar fi becuri, filtre, uleiuri etc nu beneficiază de garanție.
Garanția se acordă în baza facturii, și cu prezentarea acesteia la solicitarea garanției
Returul se va face conform legislației în vigoare OUG 34/2014 art. 9/1 și modificărilor aduse ulterior acesteia în termen de 14 zile.

SC AGRICULTUREDYNAMICS SRL își rezervă dreptul de a nu acceptă returul în cazul comenzilor speciale, cu informarea prealabilă a Clientului despre acest lucru.

Nu se acceptă returul cu ambalajul original deteriorat, murdar, sau un alt ambalaj decât cel original al produsului, cât și dacă acestea prezina urme de uzură montaj sau modificări aduse stării originale produsului.